پیام مدیریت

لـزوم به کارگیـری فنـاوری اطلاعـات و بسترســازی جهت اداره الکترونیکی شهـــرها، بر کسی پوشیـده نیست. استفاده از روش ‏های نوین شهرداری الکترونیـک که مواهبی چون کاهـش زمـان اتلاف‏ شده شهروندان، عرضه بهتر خدمـــات، توزیع عادلانه‌تر امکانـات، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهــــری را در پی دارد، می‌تواند انقـلابی در زمینه مدیریت شهــــری به وجود آورد.
پیام ریاست سازمان

فرم تماس با ما

نام (*)
Please type your full name.

ایمیل(*)
Invalid email address.

موضوع(*)
ورودی نامعتبر است

پیام(*)
ورودی نامعتبر است

تماس با ما

بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری بیرجند، اداره آمار و فن آوری اطلاعات
05632222200-3 05632213566
Favait@birjand.ir